BCH Hội CCB Xã Nam Chính tổ chức lễ kỷ niệm 32 năm ngày thành lập CCB Việt Nam Và Trao kỷ niệm chương cho các đồng chí CCB tr
Ngày 07/12/2021

Media/212_NamChinh/FolderFunc/202112/Images/ccb3-20211207115908-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202112/Images/ccb2-20211207115923-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202112/Images/ccb4-20211207115938-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202112/Images/ccb5-20211207115953-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202112/Images/ccb1-20211207120005-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202112/Images/ccb6-20211207120014-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 23
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác