Đảng bộ Nam Chính trao huy hiệu Đảng đợt mồng 2/9 và 7/11 cho Đảng viên và NQ số 01 NQ-TW của Đảng bộ tỉnh Thái Bình
Ngày 13/11/2021

Media/212_NamChinh/FolderFunc/202111/Images/db1-20211113092826-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202111/Images/db2-20211113092852-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202111/Images/db3-20211113092855-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202111/Images/db4-20211113092915-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202111/Images/db45-20211113092923-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202111/Images/db6-20211113092934-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 25
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác