Đảng ủy,HĐND,UBND Xã Nam Chính Cùng các Ban Nghành đoàn thể đi chúc mừng 39 năm ngày nhà giáo việt nam 2021
Ngày 20/11/2021

Media/212_NamChinh/FolderFunc/202111/Images/1-20211120020032-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202111/Images/2-20211120020045-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202111/Images/3-20211120020056-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202111/Images/4-20211120020108-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202111/Images/5-20211120020120-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202111/Images/6-20211120020131-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202111/Images/7-20211120020141-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202111/Images/8-20211120020151-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202111/Images/9-20211120020201-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 25
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác