Đoàn TNCS HCM Xã Nam Chính Tổ chức tuyên truyền lưu động phòng chống dịch covid-19 trong tình hình hiện nay
Ngày 14/11/2021

Media/212_NamChinh/FolderFunc/202111/Images/tt1-20211114053427-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202111/Images/tt2-20211114053446-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202111/Images/tt3-20211114053459-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202111/Images/tt4-20211114053509-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202111/Images/tt5-20211114053518-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 27
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác