Hội Nghị tập huấn cài đặt phần mềm sổ tay đảng viên điện tử 2021
Ngày 26/12/2021

Media/212_NamChinh/FolderFunc/202112/Images/d5-20211226045133-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202112/Images/d1-20211226045053-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202112/Images/d2-20211226045102-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202112/Images/d3-20211226045112-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202112/Images/d4-20211226045123-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 24
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác