HTXKDSX DVNN XÃ NAM CHÍNH LÀM THỦY LỢI CHUẨN BỊ ĐỔ NƯỚC ẢI CHO VỤ CHIÊM XUÂN 2021
Ngày 15/01/2021

Media/212_NamChinh/Images/202101/z2276015220611-9217984967cc44bdc00e140a1dc7ef76-20210115070837-e.jpg
Media/212_NamChinh/Images/202101/z2276015228170-ae286e236c93b60cc12727290b8ba3bb-20210115070849-e.jpg
Media/212_NamChinh/Images/202101/z2276015209653-b8799cd8d77e8fe12669f545790dcc0d-20210115070732-e.jpg
Media/212_NamChinh/Images/202101/z2276015217600-f29f7e2c984ef2a48b9eaf2c0469916c-20210115070817-e.jpg
Media/212_NamChinh/Images/202101/z2276015216904-5997a4971faa062731765de52741f8d0-20210115070800-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 51
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác