Phòng giáo dục huyện Tiền Hải, Trường PT cơ sở Xã Nam Chính lau chùi bàn ghế cánh cửa diệt khuẩn phòng Covid - 19 chuẩn bị tựu trường vào ngày 01/03/2021
Ngày 02/03/2021

Media/212_NamChinh/Images/202103/hoc-1-20210302095707-e.jpg
Media/212_NamChinh/Images/202103/h-2-20210302095731-e.jpg
Media/212_NamChinh/Images/202103/h-3-20210302095743-e.jpg
Media/212_NamChinh/Images/202103/h-4-20210302095808-e.jpg
Media/212_NamChinh/Images/202103/h-5-20210302095828-e.jpg
Media/212_NamChinh/Images/202103/h-7-20210302095907-e.jpg
Media/212_NamChinh/Images/202103/h-8-20210302095922-e.jpg
Media/212_NamChinh/Images/202103/h-9-20210302095942-e.jpg
Media/212_NamChinh/Images/202103/h-10-20210302100048-e.jpg
Media/212_NamChinh/Images/202103/h-6-20210302100118-e.jpg
Media/212_NamChinh/Images/202103/h-11-20210302100131-e.jpg
Media/212_NamChinh/Images/202103/h-13-20210302100152-e.jpg
Media/212_NamChinh/Images/202103/h-16-20210302100225-e.jpg
Media/212_NamChinh/Images/202103/h-17-20210302100238-e.jpg
Media/212_NamChinh/Images/202103/h-18-20210302100251-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 39
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác