SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THÁI BÌNH, CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT HƯỚNG DẪN PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH BẢO VỆ LÚA CHIÊM XUÂN 2021
Ngày 27/04/2021

Media/212_NamChinh/Documents/202104/sau-benh-20210427044830-e.pdf

 

Tập tin đính kèm

Tổng lượt xem bài viết là: 52
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác