Tuyên truyền
27/07/2021
Tinh hình dịch bệnh cvid-19 diễn biến hết sức phức tạp nhân dân cần chú ý 5 k với tinh thần đoàn kết tương thân tương ái,lá lành đùm lá rách với tinh thần nghĩa cử cao đẹp gia đình Tuyết Mai và gia đình ông Đào Mạnh Mấn đã ủng hộ số tiền là 25 triệu đồng để mua quà tặng cho hộ nghèo, cận nghèo trong phòng chống dịch covid-19 với tinh thần đó các mạnh tường quân xa gần quan tâm chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn, gia đình bảo trợ xã hội cần được gúp đỡ