UBMTTQ Xã Nam Chính tổ chức kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống MTTQ việt nam 18/11/1930 -18/11/2021
Ngày 18/11/2021

Media/212_NamChinh/FolderFunc/202111/Images/mt1-20211118071443-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202111/Images/mt2-20211118071433-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202111/Images/mt3-20211118071425-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202111/Images/mt4-20211118071417-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202111/Images/mt5-20211118071404-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202111/Images/mt6-20211118071347-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202111/Images/mt6-20211118071347-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 24
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác