UBMTTQVN Xã Nam Chính tổ chức hội nghị tổng kết công tác MT năm 2021 phương hướng nhiệm vụ năm 2022
Ngày 18/12/2021

Media/212_NamChinh/FolderFunc/202112/Images/mt1-20211218072922-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202112/Images/mt2-20211218072945-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202112/Images/mt3-20211218072959-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202112/Images/mt4-20211218073011-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 22
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác