UBND Xã Họp trực tuyến với UBND Tỉnh Thái bình và BCĐ phòng chống covid -19 huyện tiền hải về phòng chống dịch bệnh trong tình hình hiện nay
Ngày 05/11/2021

Media/212_NamChinh/FolderFunc/202111/Images/tt1-20211105093437-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202111/Images/tt2-20211105093519-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202111/Images/tt3-20211105093457-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202111/Images/tt4-20211105093509-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 15
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác