UBND Xã Nam Chính tổ chức hội nghị giao quyết định thôi hưởng chế độ da cam
Ngày 09/01/2021

Media/212_NamChinh/Images/202101/da-cam1-20210109065712-e.jpg
Media/212_NamChinh/Images/202101/da-cam-2-20210109065735-e.jpg
Media/212_NamChinh/Images/202101/da-cam-3-20210109065750-e.jpg
Media/212_NamChinh/Images/202101/da-cam-4-20210109065806-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 64
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác