UBND Xã Nam Chính tổ chức hội nghị triển khai công tác thu các chỉ tiêu vụ mùa 2021 và triển khai công tác phòng dịch covid 19 trong tình hình hiện nay và triển khai thành lập tổ phòng chống covid cộng đồng ở các thôn trên toàn xã
Ngày 27/10/2021

Media/212_NamChinh/FolderFunc/202110/Images/mua5-20211027033707-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202110/Images/mau1-20211027033604-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202110/Images/mau2-20211027033631-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202110/Images/mua3-20211027033646-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202110/Images/mua4-20211027033656-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 13
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác